HKUL > Digital Initiatives > FPSL Index
題名 :尚書後案三十卷尚書後辨一卷
排架號 :善 093.2 / 106
拼音題名 :Shang shu hou an san shi juan Shang shu hou bian yi juan
版本 :刊本
數量 :八冊
高廣 :23 × 16 cm
行格 :十四行三十字,小字雙行四十五字。
版式 :細黑口,四周單邊,單黑魚尾。
裝訂 :線裝
裝潢 :函套
撰述者 :清 王鳴盛 撰
序跋題校者 :清 王鳴盛 序
刻書鋪/出版者 :王氏禮堂
出版年(中曆) :清乾隆四十五年
出版年(西曆) :1780
著錄 :《人大善本》
四庫類目 :經部 -- 書類

幫助      
如對這書目庫有任何建議或查詢, 請以電郵聯絡我們.
All text in those pages is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
 
更新日期: 注意:不可過量下載